Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

DZIENNIKARSTWO I PR

Praktyki

Praktyki zawodowe obejmują 100 godzin zajęć w redakcji medialnej, agencji PR-owej, agencji reklamowej lub kreatywnej albo innej instytucji (urzędzie, firmie itp.). Ich celem jest powiązanie wiedzy i umiejętności pozyskanych w trakcie studiów z wymaganiami pracodawców. Praktyki są dla wielu studentów początkiem stałej pracy zawodowej, wielu z nich znajduje zatrudnienie w miejscach, w których byli na stażu lub praktyce.

W trakcie praktyk studenci:
- poznają mechanizmy funkcjonowania polskich mediów oraz relacje komunikacyjne w różnych instytucjach,
- uczą się zasad pracy na różnych stanowiskach,
- doskonalą się w zakresie przygotowywania zróżnicowanych przekazów,
- oceniają i analizują przekazy własne i cudze,
- kształcą się w trafnym rozstrzyganiu technicznych, merytorycznych, etycznych i interpersonalnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu,
- pracują nad umiejętnościami ułatwiającymi pracę w grupie i komunikacje z otoczeniem.

Na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej, własnej działalności gospodarczej lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu) student może wnioskować o zwolnienie z praktyk.

JAK ZALICZYĆ PRAKTYKI?

Krok 1. Student pobiera ze strony Wydziału (z zakładki Praktyki) 2 egzemplarze Porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych
Krok 2. Student wypełnia oba te porozumienia i zgłasza się po dwa podpisy:
a/ do Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Joanny Wójcik
b/ do pracodawcy
Krok 3. Student z porozumieniem (podpisanym najpierw przez Panią Dziekan, a następnie przez pracodawcę), programem praktyk  (do pobrania tutaj) drukiem skierowania zgłasza się do dr Anity Gis (Collegium Maius/pokój 7). Tu skierowanie zostaje podpisane. Zostawia jedno porozumienie, a drugie oddaje pracodawcy.
Krok 4. Student rozpoczyna praktykę.
a/ prowadzi Dziennik praktyk
b/ realizuje program praktyk
Krok 5. Student kończy praktykę
a/ otrzymuje zaświadczenie od pracodawcy o odbytych praktykach
- daty rozpoczęcia i końca praktyki muszą być takie same na wszystkich dokumentach (porozumienie, skierowanie, dziennik, zaświadczenie)
b/ prosi pracodawcę o wypełnienie ankiety dla pracodawcy
c/ prosi pracodawcę o ocenę i opinię
Krok 6. Student przychodzi do opiekuna praktyk w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa (Collegium Maius/pokój 303)
a/ analiza dokumentów (dziennik, zaświadczenie, opinia z oceną, ankieta pracodawcy)
b/ rozmowa
c/ ocena do USOS
d/ oddaje dziennik praktyk (zostaje jako dokumentacja na uczelni)
e/ podpis na potwierdzeniu praktyki (do suplementu)
Krok 7. Student idzie do dr Anity Gis z potwierdzeniem od opiekuna.

UWAGA!
Komplet dokumentów trzeba zebrać z każdego miejsca odbywania praktyk osobno.Opiekunem praktyk w roku akademickim 2018/2019 jest
dr hab. Agnieszka Kula
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.