Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

KOŁA NAUKOWE

Koła naukowe

W naszej pracy często zdarza się, że studenci chcieliby zrobić coś więcej, coś wykraczającego ponad zajęcia programowe. Podzielają nasze zainteresowania i pasje, chcą brać udział we wspólnych projektach – to doskonała motywacja, by powstało koło naukowe, pozwalające na zorganizowane działania badawcze i popularyzatorskie. Przy naszym Zakładzie działają aż dwa: Międzywydziałowe Studenckie Koło Retoryczne oraz Naukowe Koło Kultury Medialnej „PRojektor”.