Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

DZIENNIKARSTWO I PR

O specjalności

Specjalność dziennikarstwo i PR jest propozycją dla tych, którzy chcą poszerzać  wykształcenie polonistyczne na studiach uzupełniających magisterskich i zdobywać nowe umiejętności. Gdy tworzyliśmy program tej specjalności, towarzyszyło nam przekonanie, że edukacja uniwersytecka nie tylko nie wyklucza, ale wręcz wymaga zestrojenia ogólnohumanistycznej wiedzy teoretycznej z oczekiwaniami rynku pracy (więc w programie znalazły się zajęcia akademickie oraz medialne pracownie specjalistyczne).
Misją specjalności, podobnie jak uniwersytetu w ogóle, jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania i analizowania rozmaitych dyskursów oraz formowanie postaw opartych na czynnym uczestnictwie w tych dyskursach. Dlatego studentów przygotowujemy do funkcjonowania w zróżnicowanym świecie, w którym istotną umiejętnością jest rozumienie i tworzenie tekstów oraz ich wieloaspektowa interpretacja.
Specjalność otwiera przed studentami zarówno wielowymiarową przestrzeń teorii, jak i wymagające przełamywania własnych ograniczeń wyzwania praktyczne. Wyznacza granice wąskich i szerokich kontekstów kulturowych, a także definiuje wrażliwość człowieka wykształconego na sztukę słowa, jego walor etyczny, estetyczny i merytoryczny. Znakiem rozpoznawczym tej specjalności jest kształtowanie umiejętności związanych z pracą zespołową, przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji indywidualnych.

Kończąc specjalność dziennikarstwo i PR, absolwent:
- potrafi funkcjonować w zróżnicowanych zawodowo sytuacjach,
- umie tworzyć różnorodne, funkcjonalne przekazy,
- wie, jak poprowadzić projekt od pomysłu do realizacji,
- rozpoznaje i krytycznie komentuje powiązania społeczne, polityczne i kulturowe,
- wie, jak skutecznie się komunikować,
- zna swoje słabe i mocne strony,
- potrafi pracować pod presją czasu oraz uwzględniać potrzeby całego zespołu projektowego.