Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

ZAKŁAD

O zakładzie

Zakład Retoryki Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa powstał w 1999 roku. Na początku funkcjonował jako Zakład Retoryki i Pragmalingwistyki, w 2004 roku nazwa Zakładu rozszerzyła się do  obowiązującej dziś postaci – miało to bezpośredni związek z prowadzoną przez zespół zakładowy specjalnością dziennikarską. Od początku Zakładem kierowała inicjatorka jego powstania prof. dr hab. Halina Zgółkowa. Na początku 2018 roku kierowniczką Zakładu została dr hab. Agnieszka Kula. Zakład funkcjonuje w strukturze Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.