Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

O nas

 
Nasz zespół składa się z osób o dużej wiedzy i różnorodnym doświadczeniu, co pozwala nam na podejmowanie wielu aktywności i sprostanie wyzwaniom naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Wspólnym obszarem naszych zainteresowań badawczych są retoryka i pragmalingwistyka. Analizujemy – indywidualnie lub zespołowo – dyskursy medialne w ich najróżniejszych odsłonach i wariantach. Organizujemy konferencje naukowe, realizujemy projekty badawcze, przygotowujemy ekspertyzy językoznawcze, wyniki naszych prac publikujemy w kraju i za granicą. Kierujemy dwiema specjalnościami: dziennikarską na studiach pierwszego stopnia i dziennikarstwo i PR na studiach magisterskich. Współpracujemy z dziennikarzami, publicystami, PR-owcami, by ułatwić studentom zrozumienie rynku pracy i poznać mechanizmy współczesnych zmian. Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla różnych środowisk, grup wiekowych i zawodowych. Uczestniczymy w pracach komisji instytutowych oraz wydziałowych. Pod naszą opieką  działają dwa koła naukowe – Międzywydziałowe Studenckie Koło Retoryczne i Naukowe Koło Kultury Medialnej "Projektor".