Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA

O specjalności

Specjalność dziennikarska na kierunku filologia polska (studia licencjackie) to propozycja dla osób kreatywnych, odważnych, otwartych na świat i ludzi, interesujących się mediami, nowoczesną komunikacją, ale też językiem polskim i kulturą.

Przedmioty polonistyczne wyposażają studentów w wiedzę ogólnohumanistyczną (historyczną, filozoficzną, kulturoznawczą) oraz wiedzę z zakresu nauki o języku i literaturze. Uczą samodzielnego myślenia, odbioru i interpretacji szeroko rozumianych tekstów kultury. Natomiast przedmioty specjalnościowe pozwalają im zdobyć dodatkowe kompetencje potrzebne w pracy dziennikarskiej: umiejętność sprawnego pisania i mówienia, przygotowywania tekstów dziennikarskich oraz obsługi urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania zawodu.

Podstawą nauczania w programie specjalności dziennikarskiej jest połączenie dwóch równoległych ścieżek – teoretycznej i praktycznej. 
Ścieżka teoretyczna to wykłady wraz z ćwiczeniami, które tworzą bazę dla kolejnych poziomów uczenia się studentów.
Ścieżka praktyczna natomiast to uczestnictwo studentów w zajęciach w redakcjach dziennikarskich, a także praktyki i staże. Pozwalają one studentom nie tylko zweryfikować wiedzę zdobytą na zajęciach, ale też zdobyć doświadczenia i nowe umiejętności, co tworzy fundament ich przyszłej pracy zawodowej. Tę ścieżkę studenci realizują pod opieką dziennikarzy poznańskich mediów w redakcjach prasowych, w studiach telewizyjnych i radiowych oraz w portalach internetowych.

Absolwenci specjalności dziennikarskiej:

- są przygotowani do pracy w zawodzie dziennikarza, pracy w mediach lub instytucjach okołomedialnych,

- doskonale panują nad warsztatem językowym,

- orientują się w podstawowych problemach życia społecznego, kulturalnego i politycznego,

- posiadają wiedzę o współczesnym społeczeństwie i praktyczne umiejętności w zakresie psychologii i komunikacji społecznej,

- są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

 

Specjalność dziennikarska oczami studentów! Zobacz film zrealizowany przez studentów specjalności dziennikarskiej!