Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA

Perspektywy zawodowe

Sylwetka absolwenta specjalności dziennikarskiej opiera się na czterech filarach. Dziennikarz to:

 1. człowiek dobrze wykształcony,
 2. kierujący się zasadami etyki,
 3. sprawnie posługujący się technikami warsztatu dziennikarskiego,
 4. świadomy konieczności samodoskonalenia się.

Specjalność przygotowuje do wykonywania zawodów:

 • publicysty,
 • komentatora,
 • dziennikarza depeszowego,
 • sprawozdawcy z wydarzeń politycznych, sportowych i kulturalnych,
 • researchera gromadzącego informacje dziennikarskie,
 • copywritera,
 • prezentera, konferansjera,
 • twórcy i producenta zdarzeń medialnych,
 • doradcy ds. negocjacji, prowadzenia debat.

Nasi absolwenci pracują jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, internetowi w mediach lokalnych i ogólnopolskich (m. in. w Głosie Wielkopolskim, Tygodniku Powszechnym, Radiu Merkury, Radiu Emaus, Programie 3 Polskiego Radia, w Telewizji Polskiej, Telewizji WTK). Znajdują też zatrudnienie w agencjach reklamowych i domach mediowych, w instytucjach kultury, w działach promocji i marketingu różnych firm i organizacji.