Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

KOŁA NAUKOWE

MSKR

 

Międzywydziałowe Studenckie Koło Retoryczne powstało w 2000 roku z inicjatywy studentów specjalności dziennikarskiej. Pierwszym opiekunem naukowym Koła była prof. dr hab. Halina Zgółkowa (ponownie od 2016 roku), kolejno funkcję tę pełniły też: dr Małgorzata Kasperczak i dr Barbara Sobczak. 

Działalność Koła skupiona jest na poszerzaniu warsztatu naukowego i retorycznego jego członków, a także popularyzacji wiedzy na temat retoryki. Z inicjatywy Koła odbywają się wykłady, konferencje naukowe, warsztaty dobrego mówienia. MSKR współpracuje z wieloma instytucjami, w tym Gazetą Petersburską i Instytutem Rozwoju Aktywności. Było organizatorem czterech edycji Ogólnopolskiego Konkursu Oratorskiego (w latach: 2006, 2007, 2008, 2009), ponad dwudziestu warsztatów z zakresu retoryki i komunikacji językowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski (w latach 2015-2017).

Jak mówią członkowie Koła - każde działanie, które podejmują, jest dla nich świetnym doświadczeniem i pozwala brać stery w swoje ręce.

Więcej na FB MSKR.