Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

DZIENNIKARSTWO I PR

Praca po specjalności

Po czterech semestrach specjalności dziennikarstwo i PR absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w obszarach związanych z mediami oraz kształtowaniem relacji z otoczeniem. Wielu z nich karierę zawodową zaczyna już w trakcie studiowania. Pracodawcy cenią studentów polonistyki, kształconych na naszej specjalności – więc studenci często wykorzystują szanse stwarzane podczas zajęć, praktyk czy staży.
Atuty naszych absolwentów to:
- umiejętność trafnego odnalezienia się w różnych instytucjach i sytuacjach zawodowych,
- predyspozycje warsztatowe – poprawne i fortunne pisania oraz komunikowanie się,
- samodzielność i kreatywność – zwłaszcza w obszarze pozyskiwania informacji, zarządzania nią oraz jej praktycznego wykorzystania,
- natychmiastowe reagowanie na zmiany w trendach komunikowania interpersonalnego i publicznego,
- innowacyjne podejście do metod i środków służących komunikowaniu i kreowaniu wizerunku.

Zakończenie nauki na specjalności dziennikarstwo i PR umożliwia pracę w mediach, sferze public relations, reklamie, promocji czy marketingu. Nasi absolwenci:
- pracują w mediach tradycyjnych,
- budują karierę w Sieci –   bardzo często pracując zdalnie,
- organizują politykę wizerunkową i komunikacyjną w mediach społecznościowych,
- zakładają własne firmy i dają zatrudnienie innym,
- pracują w instytucjach kulturalnych, urzędach, szkołach, prywatnych firmach,
- przyjmują zlecenia na wykonanie rozmaitych projektów.