Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA

Praktyki i staże

Praktyki na specjalności dziennikarskiej obejmują 150 godzin zajęć w redakcjach medialnych i instytucjach kultury. Celem praktyk jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej. W trakcie praktyk studenci mogą zweryfikować wiedzę zdobytą na zajęciach, sprawdzić przygotowanie teoretyczne w praktyce i podszkolić warsztat dziennikarski, redagując lub współtworząc zróżnicowane przekazy medialne. Ważnym aspektem praktyk jest rozwijanie umiejętności współpracy z innymi ludźmi,  kształtowanie postaw etycznych i branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Po odbyciu praktyk studenci orientują się też w strukturze organizacyjnej różnych instytucji, potrafią określić obowiązki na poszczególnych stanowiskach oraz wykorzystać przypisane do tych ról narzędzia pracy.

Student może napisać wniosek o zwolnienie z praktyk, jeśli udokumentuje, że pracował zawodowo, prowadził własną działalność gospodarczą lub był nieodpłatnie zatrudniony w instytucji medialnej lub okołomedialnej (np. wolontariat, staż).

Informacje dla studentów planujących praktyki:

I.    Wszystkie druki niezbędne do zaliczenia praktyk są dostępne na stronie Wydziału w zakładce „Praktyki”.
II.  Komplet dokumentów trzeba zebrać z każdego miejsca odbywania praktyk osobno.

Krok 1. Student pobiera ze strony Wydziału (z zakładki Praktyki) 2 egzemplarze Porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych.
Krok 2. Student wypełnia oba te porozumienia i zgłasza się po dwa podpisy:
    a/ do Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Joanny Wójcik,
    b/ do pracodawcy.
Krok 3. Student z porozumieniem (podpisanym najpierw przez Panią Dziekan, a następnie przez pracodawcę), programem praktyk (pobierz) i drukiem skierowania zgłasza się do dr Anity Gis (Maius/pokój 7). Tu skierowanie zostaje podpisane. Zostawia jedno porozumienie, a drugie oddaje pracodawcy.
Krok 4. Student rozpoczyna praktykę:
    a/ prowadzi Dziennik praktyk,
    b/ realizuje program praktyk.
Krok 5. Student kończy praktykę:
    a/ otrzymuje zaświadczenie od pracodawcy o odbytych praktykach
- daty rozpoczęcia i końca praktyki muszą być takie same na wszystkich dokumentach (porozumienie, skierowanie, dziennik, zaświadczenie),
     b/ prosi pracodawcę o wypełnienie ankiety dla pracodawcy,
    c/ prosi pracodawcę o ocenę i opinię.
Krok 6. Student przychodzi do opiekuna praktyk na specjalności (prof. Agnieszka Kula, Maius/pokój 303)
    a/ analiza dokumentów (dziennik, zaświadczenie, opinia z oceną, ankieta pracodawcy),
    b/ rozmowa,
    c/ ocena do USOS,
    d/ oddaje dziennik praktyk (zostaje u prof. Agnieszki Kuli),
    e/ podpis na potwierdzeniu praktyki (do suplementu).
Krok 7. Student idzie do dr Anity Gis z potwierdzeniem od opiekuna praktyk na specjalności.

Dane do kontaktu:

Opiekunem praktyk w roku akademickim 2018/2019 jest
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.