Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

ZAKŁAD

Współpraca międzynarodowa

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych:

Katarzyna Czarnecka

Petersburg (Rosja), 12-14 września 1998 – międzynarodowa konferencja naukowa Cлавистические чтения памяти профессора П.А. Дмитриеваипрофессора Г.И. Сафронова, referat: Funkcje środowiskowej leksyki uczniowskiej w opinii jej użytkowników.

Monika Grzelka

Petersburg (Rosja), 12-14 września 1998 – międzynarodowa konferencja naukowa Cлавистические чтения памяти профессора П.А. Дмитриеваипрофессора Г.И. Сафронова, referat pt.: Frazeologia środowiskowa w języku polskich uczniów.

Barbara Sobczak

New Delhi (Indie), 15-17.03.2017 – międzynarodowa konferencja naukowa „The Familiar and the Exotic in Language and Literature: The Politics of Perception and Represenation”, referat: Exoticisation of Russia and Russians in Polish Culture (współaut. Monika Wójciak).

Irkuck (Rosja), 21-23.05.2015 – międzynarodowa konferencja naukowa „Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее”, referat: Нормы речевого этикета в контексте изменений в публичном языковом (и не только) поведении.

Wielkie Tyrnowo (Bułgaria), 13-14.05.14 – międzynarodowa konferencja naukowa „Диалогични пространства” („Przestrzenie dialogu”), referat: Słowa, które dzielą. Rzecz o definicjach perswazyjnych z perspektywy retorycznej.

Irkuck (Rosja), 24-25.05.2011 – międzynarodowa konferencja Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее, referat: „Paszkwilant polskości” kontra „wielki książę poetów”. Recepcja medialna śmieci Czesława Miłosza z perspektywy retorycznej.

 

Pobyty stypendialne i staże zagraniczne:

Katarzyna Czarnecka:

styczeń - luty 1996: Wiedeń; dwumiesięczne stypendium fundacji „Janineum”, cel: kwerenda biblioteczna dotycząca problemów świadomości językowej w literaturze niemieckojęzycznej

sierpień 1996: Salzburg Salzburger Hochschulwochen: Vor-bilder, Realität und Illusion (udział w dwutygodniowych spotkaniach naukowych)

październik 1999, Wiedeń; miesięczne stypendium fundacji „Janineum”, cel: kwerenda biblioteczna nt. nauczania retoryki i erystyki

Monika Grzelka

2012 - Program „Unikatowy absolwent = możliwości”, wizyta studyjna w der Europa-Universität Viadrina, Niemcy, Frankfurt/O

Barbara Sobczak:

kwiecień - wrzesień 2000: Johannes Gutenberg Universität w Mainz  (Niemcy)

Katarzyna Zagórska

wrzesień 2009: Bruksela, Université libre de Bruxelles – Universite d’Europe, staż naukowy w ramach program Erasmus dla pracowników naukowych (wykłady i zajęcia ze studentami filologii słowiańskiej)

 

Wyjazdy zagraniczne:

Katarzyna Czarnecka:

2016 wizyta w rzymskiej redakcji telewizji Telepace, współpracującej z Centro Televisivo Vaticano oraz udział w spotkaniu z Michele Zanzucchim, dyrektorem i redaktorem czasopisma "Città Nuova".

Barbara Sobczak:

2015          wykłady dla studentów fakultetu języka polskiego w Irkuckim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym, Rosja (stylistyka i kultura języka polskiego)

2011          cykl wykładów poświęconych twórczości Czesława Miłosza wygłoszonych w związku z obchodami „Roku Czesława Miłosza” w: Ułan-Ude (w Buriackim Uniwersytecie Państwowym), Irkucku (w Irkuckim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym), Krasnojarsku (w Krasnojarskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. W.P. Astafiewa), Nowosybirsku (w Nowosybirskiej Państwowej Okręgowej Bibliotece Naukowej), Tomsku (w Tomskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym)

2010        wykłady z retoryki dla studentów Instytutu Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola (Ústav slavistických a východoevropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)

2009         wykłady dla studentów fakultetu języka polskiego w Irkuckim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym, Rosja (leksykologia i leksykografia, kultura języka polskiego)

2008         wykłady dla studentów Państwowego Pomorskiego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku, Rosja (gramatyka opisowa j. polskiego, stylistyka praktyczna, kultura języka)

2007         wykłady dla studentów Państwowego Pomorskiego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku, Rosja (gramatyka opisowa j. polskiego, stylistyka praktyczna, kultura języka)

2007-2017 praca w zespołach egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikację młodzieży narodowości polskiej na studia w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Winnica, Żytomierz (Ukraina), Wilno (Litwa), Lwów (Ukraina), Aszchabad (Turkmenistan), Moskwa, Irkuck (Rosja), Astana (Kazachstan), Grodno, Baranowicze (Białoruś)

Katarzyna Zagórska:

2000 – 2001: lektor języka polskiego w Archangielsku (Rosja, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Łomonosowa)

2001 – 2002: lektor języka polskiego w Sankt-Petersburgu (Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy)