Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

ZAKŁAD

Działalność popularyzatorska

Działania Zakładu nie ograniczają się do uniwersyteckiej aktywności naukowej i dydaktycznej. Poszczególne osoby, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, podejmują zaangażowania o charakterze popularyzatorskim. Poniższe dane obejmują tylko część naszej działalności.

I Szkolenia, warsztaty, wykłady, prelekcje
- wykład: „«Urszuli Ledóchowskiej refleksja o wychowaniu na łamach „Dzwonka św. Olafa»”, podczas organizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego sympozjum „Św. Urszula Ledóchowska nauczycielka i wychowawczyni dzieci i młodzieży” (Poznań 2005, Katarzyna Czarnecka)
- szkolenie dla dziennikarzy i reporterów redakcji telewizji WTK, dotyczące skutecznej komunikacji (casus dziennikarstwa informacyjnego (2009, Agnieszka Kula)
- wykład dla nauczycieli polonistów „Tekst, styl, gatunek – podstawy wiedzy o języku” (na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, w bydgoskim Liceum Ogólnokształcącym nr 6, 2013, Agnieszka Kula)
- cykl warsztatów dla dziennikarzy i publicystów „Jak dobrze pisać” w redakcjach miesięcznika „Top Agrar” oraz „Tygodnika Rolniczego” (2013, Agnieszka Kula)
- szkolenie dla nauczycieli szkół średnich nt. Retoryka w szkole. Techniki komunikacyjne i ich zastosowanie w dydaktyce, Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, 2013, Joanna Smól)
- szkolenia dla redaktorów i wydawców pracujących w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie z zakresu retoryki, stylistyki tekstów naukowych i popularnonaukowych; redakcji i korekty tekstu; stylu i zróżnicowania stylistycznego (2015, Agnieszka Kula)
- wykład „Język umów telekomunikacyjnych - praktyka pisania umów tak, aby nikt nie mógł ich zrozumieć” w ramach 74 seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego: Umowy telekomunikacyjne, Warszawa, Centrum Promocji Informatyki: CPA, 2016, Barbara Sobczak)

II Edukacja młodzieży szkolnej i popularyzacja wiedzy w środowiskach studenckich
- warsztaty retoryczne dla studentów Międzywydziałowego Studenckiego Koła Retorycznego i dla studentów prawa, uczestników Lokalnego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA (2001-2006, Barbara Sobczak)
- Lekcja Pięknego Języka Polskiego w ramach III Mazurskiego Festiwalu Książki „Książka i Lilia” w Ełku (2009, Monika Grzelka)
- zajęcia z gimnazjalistami dotyczące wulgaryzacji języka polskiego, gimnazjum w Rogowie (2009, Monika Grzelka)
- zajęcia „Perswazja w życiu codziennym”, Liceum Chemiczne w Poznaniu (2010, Katarzyna Czarnecka)
- współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, np. ajęcia dla dzieci i młodzieży w domach dziecka (Dom Dziecka w Bninie); debaty na Politechnice Poznańskiej; wykłady, warsztaty dla młodzieży licealnej, studenckiej i pracującej – m. in. Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa 2016 (od 2010, Katarzyna Zagórska)
- zajęcia pt. „Fenomen gwary uczniowskiej”, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II, Poznań (2011, Monika Grzelka)
- wykład pt. „Po co są brzydkie wyrazy”, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II, Poznań (2011, Monika Grzelka)
- cykl warsztatów dla bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych na temat perswazyjności komunikacji medialnej, manipulacji w komunikacji czy kształtu przekazu medialnego (2011, 2012 i 2013, Agnieszka Kula)
- całoroczny cykl warsztatów dziennikarskich dla uczniów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu (10 spotkań, 2012, Katarzyna Czarnecka)
- warsztaty dla nauczycieli i uczniów w ramach Akademii Myślącego Człowieka nt. „Złudzenia w komunikacji”, Instytut Filologii Polskiej UAM, (2015, Monika Grzelka)
- wykłady dla licealistów i gimnazjalistów w ramach Akademii Myślącego Człowieka nt. „Jak napisać ciekawy tekst dziennikarski?”, Instytut Filologii Polskiej UAM (2016, Joanna Smól)
- warsztaty z twórczego pisania dla gimnazjalistów i licealistów, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie (2016, Katarzyna Czarnecka)
- organizacja cyklu warsztatów prowadzonych przez studentów specjalności dziennikarskiej IFP UAM dla uczniów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu (2017, Katarzyna Czarnecka)
- wieloletnia współpraca ze szkołami, m. in. w Poznaniu, Kołobrzegu, Zbąszynku, Kaliszu, Warszawie (Halina i Tadeusz Zgółkowie)

III Inne działania
(współpraca z redakcjami, wydawnictwami i instytucjami kultury; organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych; dyskusje panelowe; przygotowywanie ekspertyz medialnych itp.)
- współpraca z Dyskusyjnym Klubem Filmowym (członek klubu w latach 1989–1992; członek Stowarzyszenia Absolwentów X LO, członek zarządu od początku istnienia stowarzyszenia, współpraca z mediami, promocja wydarzeń): pomoc w organizacji i promocji spotkań z aktorami i reżyserami w czasie roku szkolnego oraz podczas Seminariów Filmowych; prowadzenie spotkań z gośćmi (np. Daria Trafankowska, Wiktor Zborowski, Maciej Stuhr, Katarzyna Żak i Cezary Żak, Andrzej Pieczyński); organizacja i prowadzenie konferencji prasowych (od 1989 r., Katarzyna Zagórska)
- organizacja spotkań z Radiem Emaus i wydawnictwami poznańskimi (W drodze, ZYSK, Św. Wojciech): tu m. in. spotkania w Poznaniu (księgarnie, sala DA – klasztor ojców dominikanów) oraz w kawiarniach (Cafe Misja w Poznaniu), np.: spotkanie z okazji Dnia Kobiet z Agnieszką Duczmal, Natalią Niemen, Małgorzatą Kalicińską, Ewą Wycichowską; prowadzenie spotkań autorskich, m. in. z Janem Grzegorczykiem i o. Janem Górą (książka „Święty i błazen”), z Elżbietą Cherezińską, (książka „Północna droga") (Katarzyna Zagórska)
- współpraca z Biurem Analiz Programowych TVP, przygotowywanie ekspertyz programów informacyjnych na zlecenie Akademii Telewizyjnej TVP (2005-2006, Barbara Sobczak)
- udział w dyskusji panelowej pt. „Język katechezy szkolnej” w rocznicę Krajowego Kongresu Katechetycznego zorganizowanej w Poznaniu przez Drukarnię i Księgarnia Świętego Wojciecha wraz z redakcją „Katechety” z udziałem członków Komisji Języka Religijnego przy RJP PAN (2008, Katarzyna Czarnecka)
- współorganizacja i współprowadzenie cyklu dyktand z zakresu słownictwa religijnego pod wspólnym hasłem „Poznańskie dyktando pokutne”: 5 dyktand dla wybranych grup dorosłych uczestników, 2 dla młodzieży: dla duszpasterstw akademickich i dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; w poszczególnych latach współpraca Radia Emaus, ZRPiD, Komisji Języka Religijnego przy RJP PAN oraz m. in. WT UAM i „Biblioteki Kaznodziejskiej” (2012-2016, Katarzyna Czarnecka i Katarzyna Zagórska)
- współpraca z agencją komunikacji wewnętrznej PinPoint_ - czuwanie nad komunikacją w odmianie pisanej (Agnieszka Kula)
- praca w jury konkursów krasomówczych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA (od 1996 r., Halina Zgółkowa),
- członek Rady Programowej i przewodniczącą jury Programu Społecznego „Mistrz Mowy Polskiej” (od 2001 r., Halina Zgółkowa)
- praca w jury konkursów krasomówczych dla leśników „Bajarze z Leśnej Polany” im. red. Andrzeja Zalewskiego organizowanych w Gołuchowie przez I Program Polskiego Radia (od 2007 r., Halina Zgółkowa),
- praca w jury środowiskowych konkursów literackich, np. świata lekarskiego (Halina Zgółkowa)
- debata z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego „Polszczyzna ludzi myślących (wciąż jeszcze)” - inicjatywa Rady Języka Polskiego przy PAN; współorganizacja: Halina i Tadeusz Zgółkowie, głos w panelu: Halina Zgółkowa; Poznań 2017; możliwość odsłuchania: cz. 1: http://platontv.pl/play/7219?layout=3&logopos=3&autoplay=false ; cz. 2: http://uam.platontv.pl/show/7217
- udział w Ogólnopolskich Kongresach Polonistów i Bibliotekarzy (organizacja dyskusji panelowej: Tadeusz Zgółka, głos w panelu: Halina Zgółkowa, 3 edycje – najnowsza planowana w 2017 r.)

Poza wykazem pozostają liczne wywiady i wypowiedzi eksperckie zamieszczane na łamach prasy oraz publikowane w radiu, telewizji i Internecie.