Logo UAM

ZAKŁAD RETORYKI, PRAGMALINGWISTYKI I DZIENNIKARSTWA
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

LUDZIE

prof. UAM dr hab. Katarzyna ZagórskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe:
Collegium Maius
ul. Fredry 10, pok. 302
61-701 Poznań
tel. 618294537

Konsultacje:

 

 

 

 

Absolwentka filologii polskiej (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), Podyplomowego Studium Dziennikarstwa (Wydział Nauk Społecznych UAM), studiów podyplomowych dla kadr B+R Menedżer Projektów Badawczych (Wydział Fizyki UAM) oraz Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej (Wydział Prawa i Administracji UAM). Lektor języka polskiego w Rosji w latach 2000 – 2002. Po ukończeniu ministerialnego kursu przygotowawczego dla lektorów i zdaniu egzaminu podjęła pracę w Państwowym Uniwersytecie Pomorskim im. M. Łomonosowa w Archangielsku (2000 – 2001), a następnie w Sank-Petersburskim Uniwersytecie Państwowym (2001 – 2002). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Pracę doktorską „Czasowniki w polskich homiliach Jana Pawła II. Papież dialogu, człowiek słowa” obroniła w 2006 r. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół języka religijnego, pragmalingwistyki, języka polskiego jako obcego oraz medioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem radiofonii i programów dla dzieci. Koordynator współpracy polsko-rosyjskiej, członek wydziałowego Zespołu ds. współpracy z Rosją (2013- 2016), organizator międzynarodowych konferencji studenckich (Poznań, Archangielsk), pięciu Dyktand pokutnych z zakresu słownictwa religijnego (2012-2016, Poznań). Członkini Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego.

 

Książki:
1.    Listy czasowników Jana Pawła II, Poznań 2011.
Redakcje:
1.   Szpital Przemienienia Pańskiego 1823 – 2003, 180 lat działalności. Przeszłość, teraźniejszość, dla przyszłości, red. H. Bogusz, Sz. Cofta, B. Raszeja – Wanic,. R. Staszewski, K. Zagórska, SPSK Nr 1 w Poznaniu, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2003.
Słowniki:
1.   Słownik biograficzny historii Polski, t.1: A–K, t. 2: L–Ż, red. J. Chodera, F. Kiryk, Wrocław 2005 (współautorstwo)
Artykuły naukowe:
1.   Programy radiowe dla dzieci w wieku szkolnym. Wokół edukacji medialnej [w]: Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym, red. B. Boniecka, A. Granat, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 11– 40.
2.   Programy radiowe dla dzieci w wieku szkolnym. Wokół edukacji medialnej [w]: Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym, red. B. Boniecka, A. Granat, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 11– 40.
3.   Od misyjności chrztu Polski do misyjności przekazów radiowych , Teologia Praktyczna , tom 2016, nr 17, ss. 249-268, DOI: 10.14746/tp.201 6.17 . 17, Adres internetowy: http://www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl/biezacy,pl, 2016.
4.   Czy dzieci słuchają Anioła? – o audycjach radiowych dla dzieci. [w:] B. Boniecka, A. Granat (red.), Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015, s. 13 – 34.
5.  Tradycja i współczesność radiofonii katolickiej na przykładzie Radia Emaus,
[w:] J. Sobczak, J. Skrzypczak (red.), Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie. Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2015, s. 176 – 194.
6.   Profesor Tadeusz Zgółka - uczony, dydaktyk, popularyzator, Forum Artis Rhetoricae , tom 4 (43), nr 4 (43), s. 7-26, 2015.
7.   Nie jesteśmy z księżyca. O komunikowaniu tożsamościowym w blogosferze, [w:] J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak (red.), Konteksty dyskursu medialnego. Wydawnictwo CeDeWu.pl. Warszawa 2014, s. 397 – 408.
8.   Informowanie w regionalnej telewizji rosyjskiej na początku XXI wieku, [w:] J. Migdał, A. Piotrowska – Wojaczek (red.), Cum reverentia, gratia, amicitia…, t. 3, red., Wydawnictwo Rys. Poznań 2013, s. 523 – 536.
9.   Radiowe audycje dla dzieci w kontekście edukacyjnym, [w:] R. Michalak, M. Wieczorek (red.), Obrazy dzieciństwa i dorastania. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne. Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula. Poznań, 2013, s. 415-430.
10.  Program –  portal – działanie w poznańskiej radiofonii katolickiej, [w:] G Stachyra, E. Pawlak – Hejno (red.), Radio i społeczeństwo. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 161 – 176.
11.  O kobietach bliskich Prymasowi Tysiąclecia i Janowi Pawłowi II, [w:] J. Smól (red.), Naprawdę, jak jesteś, nie wie nikt – obraz kobiety w języku i literaturze. Instytut Naukowo – Wydawniczy Maiuscula. Poznań 2011, s. 463 – 483.
12.   Polskie homilie Jana Pawła II – rekonesans badawczy, [w:] Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2011. T. 18 (38), z. 1, red. A. Krygier – Łączkowska. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań 2011, s. 57 – 74
13.   Per Mariam soli Deo. O maryjności Prymasa Tysiąclecia [w:] P. Bortkiewicz, M. Rybka, S. Mikołajczak (red.), Język religijny dawniej i dziś (w teologicznym i kulturowym), t. 5. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, s. 75- 86.
14.   Polskie słowo Jana Pawła II. Od poezji do listów, [w:] G. Cyran, E. Skorupka – Raczyńska (red.), Język doświadczenia religijnego. T. 2. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 237 – 253.
15.   Robotować czy bezrobocić się? Próba analizy leksykograficznej. Społeczeństwo i Kościół. Rok 1989 – konsekwencje. Bezrobocie: zjawisko i przeciwdziałanie, t 8, Poznań 2011, s. 25 – 51.
16.   Dialog międzykulturowy a edukacja na przykładzie europejskich polonistyk, [w:] Tożsamość na stylu kultur, red. I. Masojć, H. Sokołowska, Wilno 2011, s. 507 – 518.
17.   Prymas Tysiąclecia a 40-lecie PMK. Katecheta 2010, z. 11, s. 62 – 65.
18.   Działaj, twórz i nie bój się życia. Historyczne pasje Wielkopolan. Od skautingu do gry miejskiej, [w:] Pamięci Wolnej i Niepodległej. W 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Poznań 2009, s. 169 – 184.
19.   Polskie słowo Jana Pawła II. Od poezji do listów, [w:] Język doświadczenia religijnego, red. G. Cyran, E. Skorupska- Raczyńska, t. 2, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 237 – 254.
20.   Św. Paweł na areopagach, czyli jak mówić o Bogu? Katecheta 2008, z. 6, s. 62 – 67.
21.   Dać świadectwo o ludziach i czasie. Polskie homilie Jana Pawła II, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, t. 16, Poznań 2007, s. 165 – 176.
22.   „Ulga” czy „nowe życie”, czyli jak młodzież rozumie pojęcie zbawienia, [w:]: Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, D. Sarzyńska, R. Tokarski (red.), Sandomierz 2006, s. 315 – 324.
23.   Public realtions w szpitalu, w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno – praktyczne, red. M. D. Głowacka, Termedia. Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2004, s. 70 – 74.
24.   Od performatywności do aksjologii. O mocy i wartości słowa na przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły, [w:] Poradnik Językowy 2002, z. 1, s. 18 – 28
25.   O performatywności słowa. Inspiracje słowem sprawczym w utworach poetyckich Karola Wojtyły, [w:] Poznańskie Studia Teologiczne, t. 11, Poznań 2001, s. 261 – 273.
26.   Obuczenije polskomu języku w socjkulturnom aspekcie, w: XIII Łomonosowkie Cztienija. Sbornik Naucznych Trudow, Archangielsk 2001, s. 213 – 214.